Non cercare di discutere

Assicurarsi che la persona mangi a sufficienza

Creare un ambiente sicuro

DemiCare Web Application Access

DemiCare Web Application Access

In this article we will go through step by step registration process for the DemiCare web application. 💡In order to access DemiCare web application access the following link or simply click on the button bellow: https://my.demicare.app/DemiCare App Step 1: Once you access the link above, following

New quickhelp

Be active during the day

Be flexible

Anticipate difficulties

Acknowledge the persons' feelings

Referenze: * AggressivitĂ  / rabbia fisica: https://cms.demicare.app/ghost/#/editor/post/642554dd9868b200633ff597 * AnotherTitle: AnotherLink * ...

Acknowledge the feelings behind the hallucination

Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit

Dementie heeft zowel cognitieve, gedrags- als lichamelijke symptomen. Om het lichamelijk functioneren te behouden en verveling en frustratie als oorzaken van uitdagend gedrag te verminderen, is het belangrijk dat mensen met dementie actief blijven. Lichamelijke activiteit kan een welkome afleiding bieden en de persoon helpen zich te concentreren op de

Met anderen praten over dementie

Met anderen praten over dementie

Stigma en discriminatie in verband met dementie bestaan. Deels als gevolg van een gebrek aan publieke bewustwording en begrip van de ziekte. Stigma en stereotypen vormen een belangrijke belemmering voor het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en zorgverleners. De media richten zich met name op

Technische ondersteuning

voor een veilig en gemakkelijker leven met dementie Zo lang mogelijk binnen de eigen vier muren wonen - dat is de wens van de meeste ouderen. Er is een toenemende vraag naar hulpmiddelen waarmee mensen ook op oudere leeftijd in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Nieuwe technologieën worden steeds

Slapeloosheid en nachtelijk dwalen

Slapeloosheid en nachtelijk dwalen

Slaapproblemen en een verstoord slaappatroon komen vaak voor bij mensen met dementie. De persoon kan 's nachts verschillende keren wakker worden of het patroon van wakker worden of naar bed gaan veranderen. Het is niet ongewoon dat mensen met dementie het onderscheid tussen dag en nacht verliezen, en 's nachts

Rusteloosheid/agitatie

Rusteloosheid/agitatie

Onrustig gedrag zoals friemelen, ijsberen, dingen verplaatsen of herschikken en onrust kan voorkomen bij mensen met dementie. Dit soort rusteloosheid kan worden veroorzaakt door pijn of ongemak, depressie, verstopping, honger, dorst, behoefte aan het toilet, angst of verveling of iets in de omgeving. Het is niet altijd gemakkelijk om vast

Herhalende zinnen of vragen

Herhalende zinnen of vragen

Iemand met dementie kan iets steeds opnieuw doen of zeggen. Dit kan een herhaling zijn van een woord, vraag of activiteit of het ongedaan maken van iets dat net is afgerond. Probeer te onthouden dat de persoon met dementie u niet opzettelijk probeert te ergeren, maar waarschijnlijk op zoek is

Opname in een verpleeghuis

Opname in een verpleeghuis

Mantelzorgers van mensen met dementie onderscheiden over het algemeen drie overgangen in het traject van de ziekte: het moment van de diagnose, het moment waarop zij beseffen dat formele zorg nodig is, en het moment waarop de persoon niet meer thuis kan wonen. Het kan moeilijk zijn om te weten

Introductie van nieuw ondersteunend personeel

Introductie van nieuw ondersteunend personeel

Zorgverleners van mensen met dementie onderscheiden over het algemeen drie overgangen in het traject van de ziekte: het moment van diagnose, wanneer zij beseffen dat zij formele zorg nodig hebben en wanneer de persoon niet meer thuis kan wonen. Veel mensen met dementie leven en sterven echter in hun eigen

Ongepast eten

Ongepast eten

Maaltijden kunnen moeilijk worden naarmate de dementie voortschrijdt. Het is niet ongebruikelijk dat de persoon ofwel meer eet omdat hij vergeten is dat hij eerder gegeten heeft, ofwel stopt met eten omdat hij zich helemaal niet herinnert te eten. U kunt ervaren dat ze met hun vingers eten in plaats

Ongepast kleden of uitkleden

Ongepast kleden of uitkleden

Het is niet altijd mogelijk om vast te stellen waarom iemand met dementie zich ongepast kleedt. Het is echter wel mogelijk om op te merken wanneer de persoon begint te rommelen met zijn kleren of zich probeert te ontkleden. Misschien ziet u een patroon. Probeer na te gaan of de

Contactinformatie

Contactinformatie

Ben je opzoek naar meer informatie? neem een kijkje op de volgende websites: https://www.alzheimer-nederland.nl/ https://www.dementie.nl/

Communiceren in het beginstadium van dementie

Soms geeft je naaste je een antwoord dat overduidelijk niet klopt. Het kan dan lijken of ze liegt, terwijl dat niet zo is. Met fantasie camoufleert je naaste haar gebrek aan herinnering. In haar beleving is die fantasie werkelijkheid. Het heeft geen zin met haar in discussie te gaan of

Waarschuwingssignalen waarop u actie moet ondernemen

Vaak merken mensen met dementie zelf dat er iets aan de hand is. Als ze hun bezorgdheid uiten, worden de symptomen door hun omgeving vaak gezien als een gevolg van stress, overbelasting of als een tijdelijk fenomeen. Vervolgens proberen ze de tekorten die optreden te verbergen en zichzelf te helpen

Zelfhulp groepen

Zelfhulp groepen

Niemand kan na verloop van tijd alleen voor iemand met dementie zorgen, zonder hulp en ondersteuning. Steungroepen kunnen nuttig zijn voor het vinden van aanmoediging, informatie en inspiratie. In theorie weet je misschien dat je niet alleen bent, maar het ontmoeten van echte mensen in vergelijkbare situaties als die van

Dwalen

Dwalen

Dwalen komt veel voor bij mensen met dementie. Dwalen lijkt misschien doelloos, maar mensen met dementie zijn misschien vergeten waar ze heen gingen of wat ze van plan waren te doen.Het kan stressvol zijn om te zorgen voor iemand die dwaalt en je kunt je zorgen maken over hun

Technologie die activiteiten ondersteund

Technologie die activiteiten ondersteund

In dit artikel geven we een overzicht van verschillende technologische hulpmiddelen die activiteiten mogelijk maken voor de persoon met dementie. De technologische hulpmiddelen zijn niet vereist om de activiteiten te stimuleren, maar kunnen wel ondersteunend zijn om dit te doen. Lokalisatieapparaten (GPS)Als de persoon met dementie graag buiten wandelt

Hallucinaties

Hallucinaties

Een hallucinatie kan iets zijn dat je hoort, ruikt of voelt dat niet echt bestaat. Hallucinaties worden meestal als onaangenaam ervaren en kunnen leiden tot angst en zelfs tot agressief gedrag. Het is niet gemakkelijk om te weten hoe je moet reageren op hallucinaties. Probeer vast te stellen of de

Mensen niet kunnen herkennen

Mensen niet kunnen herkennen

Tijdens de ziekte kan een persoon met dementie uiteindelijk het vermogen verliezen om dingen, plaatsen of mensen te herkennen. Dit kan komen door geheugenverlies, verwardheid of slecht zicht, maar het kan ook te wijten zijn aan “agnosie”. Agnosie is wanneer de hersenen niet langer in staat zijn om dingen te

Uitingen van intimiteit en seksualiteit

Uitingen van intimiteit en seksualiteit

Iedereen heeft behoefte aan gezelschap en fysieke intimiteit, en personen met dementie kunnen tot op zekere hoogte verbale en/of fysieke seksuele avances vertonen. De reden achter het gedrag is niet altijd seksueel gerelateerd, maar kan ook komen door verwarring. Sommige vormen van seksueel gedrag kunnen zijn omdat de persoon

Auto rijden

Auto rijden

Autorijden is een complexe taak die concentratie, aandacht en oriëntatie vereist, en op een gegeven moment zal autorijden een probleem worden voor de persoon met dementie. Het kan voor iemand schokkend zijn om de mogelijkheid om te rijden te verliezen. Veel mantelzorgers ervaren daarentegen veel stress gerelateerd aan dit onderwerp.

Digitale zorg applicaties voor mensen met dementie

Dementie kan veroorzaakt worden door verschillende veranderingen in de hersenen. Volledig herstel van dementie is meestal niet mogelijk. Naast medische zorg, kunnen digitale zorg applicaties mensen met dementie helpen. Deze digitale zorg applicaties zijn programma’s die gebruikt kunnen worden als app of webapp op digitale apparaten zoals smartphones, tablets

Depression

Depression

Many people with dementia experience mood changes throughout the course of the disease, and sometimes they can lose or limit the ability to control their emotions. They may lose interest in activities they used to enjoy, withdraw from people or activities or become depressed. Depression is a medical condition where

Depressie

Depressie

Veel mensen met dementie ervaren tijdens het verloop van de ziekte stemmingswisselingen en soms verliezen ze het vermogen om hun emoties onder controle te houden. Ze kunnen hun interesse verliezen in activiteiten die ze vroeger leuk vonden, zich terugtrekken van mensen of activiteiten, of depressief worden. Depressie is een medische

Vasthouden en volgen

Vasthouden en volgen

Je geduld kan echt op de proef worden gesteld als de persoon met dementie zich aan je begint vast te klampen en je overal gaat volgen. Hoogstwaarschijnlijk probeert de persoon de wereld om zich heen te begrijpen en kan hij of zij het gevoel hebben dat jij de enige veilige

Apraxie

Apraxie

Dementie beĂŻnvloedt het dagelijkse leven en kan ervoor zorgen dat het uitvoeren van veel dagelijkse taken steeds problematischer wordt. Opeens worden simpele taken zoals aankleden, douchen of een kopje koffie maken moeilijk. Het is bijvoorbeeld niet meer zo duidelijk wat als eerste aangetrokken moet worden bij het aankleden, hoe je

Apraxia

Apraxia

Dementia is affecting everyday life and can make many regular tasks seem increasingly problematic. Suddenly simple tasks like getting dressed, having a bath or making a cup of coffee gradually become problematic. For example, it’s no longer obvious what to put on first when getting dressed, how to use

Apathie

Apathie

Apathie kan worden omschreven als een gebrek aan interesse in dingen of een voortdurend gebrek aan motivatie om dingen te doen. Apathie komt veel vaker voor bij mensen met dementie dan bij ouderen zonder dementie.

Aanpassen van de woning

Aanpassen van de woning

Dementie veroorzaakt veranderingen in de hersenen en het lichaam die de veiligheid thuis kunnen beïnvloeden. Er zijn veel potentiële risico's in huis en aanpassingen kunnen belangrijk zijn om ongelukken te voorkomen en verwarring te verminderen. Daarnaast kunnen personen met dementie baat hebben bij een herkenbare en overzichtelijke leefruimte. Uitgebreide renovatie

Adjusting the home

Adjusting the home

Dementia cause changes in the brain and body that may affect home safety. There are many potential risks in the home, and adjustments might be important to prevent accidents and reduce confusion. In addition, persons with dementia can profit from a recognizable and organized living space. However, extensive renovation can

Sociale activiteiten

Sociale activiteiten

Veel dementerenden vermijden interactie met familieleden of vrienden, omdat ze hun afnemende capaciteiten en functioneren herkennen en zich op hun beurt schamen of gefrustreerd voelen. De omkering van de rollen, waarbij kinderen voor hun ouders zorgen, kan ertoe leiden dat sommigen zich afzonderen van sociale interacties met hen. Bovendien kunnen

Reminiscence

Reminiscence

For someone with dementia, a conversation about who they are and were, rather than about their illness can be a positive activity. You can do reminiscence work by using photos, music, objects, or other stimuli to create a conversation of remembering details of a life. Make a memory or rummage

Activities for apathy

Activities for apathy

Apathy is described as a lack of interest or a persistent loss of motivation to do things. It can be difficult to find appropriate activities to engage in, when the person you are caring for are suffering from apathy. However, engaging in activities will be beneficial for maintaining physical and

Omgaan met verdriet van mantelzorgers

Omgaan met verdriet van mantelzorgers

Wanneer iemand overlijdt, is het normaal om gevoelens van verdriet te ervaren. Het is normaal om te rouwen dat je de persoon niet meer kunt zien, dat conflicten niet worden opgelost en dat de dromen en verwachtingen die verband houden met de toekomst verloren gaan. Wanneer iemand van wie je

Begeleide meditatie

Begeleide meditatie

In de volgende video word je door een meditatie geleid. Vooral voor die mensen die weinig of geen ervaring hebben met meditatie, kan deze geleide meditatie een goede hulp zijn. Een meditatie van tien of vijftien minuten, zoals hieronder uitgelegd, kan je helpen om je stress te overwinnen en innerlijke

Ontspanningstechnieken

In de volgende video's word je door korte ontspanningssequenties geleid. Autogene training en progressieve spierontspanning zijn zeer geschikt om jezelf te herstellen voordat je naar bed gaat of in het stressvolle dagelijkse leven en om de omgeving te vergeten. HMC Ontspanningsoefeningen Ontspanningsoefening - YouTube Ontspanningsoefeningen (15 minuten) - YouTube

Zelfverzorging

Zelfverzorging

Voor jezelf zorgen is een van de belangrijkste aspecten van mantelzorg. Veel mantelzorgers lijden aan schuldgevoelens, aan een gevoel nooit genoeg te doen voor de persoon met dementie. Ze spannen zich tot het uiterste in om hen te helpen en breken uiteindelijk. Het is precies het tegenovergestelde van egoĂŻsme om

Yoga

In de volgende video word je door een yogasequentie geleid. Korte yogaoefeningen kunnen een goede manier zijn om te ontspannen en je lichaam te bewegen op een drukke dag. 20 min Yoga voor Beginners | YOGA MET MILOU - YouTube Thuis Sporten : Yoga - een complete les in 30 min voor

Activiteiten voor apathie

Activiteiten voor apathie

Apathie wordt beschreven als een gebrek aan interesse of een aanhoudend verlies van motivatie om dingen te doen. Het kan moeilijk zijn om geschikte activiteiten te vinden om aan deel te nemen, wanneer de persoon voor wie u zorgt aan apathie lijdt. Het deelnemen aan activiteiten zal echter gunstig zijn

Sociaal, fysiek, mentaal, creatief

Sociaal, fysiek, mentaal, creatief

Soms kan een persoon met dementie zijn interesse verliezen in recreatieve en vrijetijdsactiviteiten waar hij voorheen van genoot. De persoon kan de activiteit moeilijk of vermoeiend vinden, wat kan leiden tot frustratie of woede. Geheugenverlies kan het vermogen om activiteiten te starten of te stoppen verminderen. Iemand met dementie actief

Mental and creative activities

Mental and creative activities

Sometimes, a person with dementia can lose their interest in recreational and leisure activities they used to enjoy doing. The person might find the activity difficult and tiring, which can cause feelings of frustration or anger. Memory impairments can reduce the person’s ability to start or complete the activity.

Physical activity

Physical activity

Dementia has cognitive, behavioural as well as physical symptoms. To maintain physical function and decrease boredom and frustration as causes of challenging behaviour, it is important to keep active for people with dementia. Physical activity can provide a welcomed distraction from the stress of the illness and help the person

Herinneringen

Herinneringen

Voor iemand met dementie kan het voeren van een gesprek over wie ze zijn en waren, in plaats van over de dementie, een positieve activiteit zijn. Je kunt geheugenwerk doen door foto's, muziek, voorwerpen of andere stimuli te gebruiken om een gesprek op gang te brengen over herinneringen aan afzonderlijke

Iets bakken of koken

Iets bakken of koken

Bakken of koken kan een goede manier zijn om mentaal en fysiek te blijven functioneren. Een recept van begin tot eind volgen kan een te grote uitdaging zijn. Maar door het recept op te splitsen in kleinere taken kan de persoon met dementie beter in staat zijn om mee te

Bake something or cook a meal

Bake something or cook a meal

Baking or cooking can be a good way to maintain mental and physical function. Following a recipe from finish to end might be too challenging. However, by splitting up the recipe to smaller tasks, the person with dementia might be better equipped to participate. Baking a bread can be broken

Borstel het haar van de persoon

Borstel het haar van de persoon

Uiterlijk maakt deel uit van wie je bent en iedereen heeft zijn eigen persoonlijke verzorgingsroutine. Als onderdeel van de normale routine is het goed om de persoon met dementie aan te moedigen zoveel mogelijk zelf te doen door hem of haar te begeleiden en te ondersteunen. Maar soms kan het

Brush the person's hair

Brush the person's hair

Appearance is part of who everyone is, and everyone has their own grooming routine. As a part of the normal routine, it is beneficial to encourage the person with dementia to do as much as they can by themselves by guiding and assisting them. Sometimes, however, imitating a hair salon

Gemeenschappelijke activiteiten

Gemeenschappelijke activiteiten

Er zijn veel mogelijkheden in de gemeenschap om activiteiten te vinden en tegelijkertijd andere mensen te ontmoeten. Dit kan zijn in een gebedshuis, een kunstgalerij, museum, concertzaal of theater, een gemeenschapsgroep, vrijetijdscentrum of in de plaatselijke kroeg. Sommige openbare gelegenheden organiseren evenementen of activiteiten voor en met mensen met dementie.

Communal activities

Communal activities

There are many opportunities out in the community to find activities and meet other people at the same time. This can be at a place of worship, an art gallery, museum, concert hall or theatre, a community group, leisure centre or at the local pub. Some community venues organise events

Dansen op muziek

Dansen op muziek

Zowel lichaamsbeweging als luisteren naar muziek hebben een positieve invloed op mensen met dementie. Waarom niet proberen de twee te combineren? Dansen is niet alleen de kunst die professionals in een balzaal beoefenen. Technisch gezien is dansen het ritmisch bewegen op muziek. Als de persoon een functiebeperking heeft, kan het

Dance to music

Dance to music

Both physical activity and listening to music have a positive impact on people with dementia. Why not try combining the two? Dancing is not only the art that professionals do in a ballroom. To be technical about it, dancing is moving rhythmically to music. If the person has functional impairment,

Praten over beelden uit het verleden

Praten over beelden uit het verleden

Zoek foto's van gebeurtenissen uit het verleden, beroemdheden, sportkampioenschappen en mensen die vroeger in de media waren. Probeer er geen quiz van te maken. In plaats van te zeggen: Weet je nog waar dat vandaan komt? zou een andere aanpak kunnen zijn: "Ik weet nog dat Heike Gabriela Drechsler de

Discuss images from the past

Discuss images from the past

Find images from past events, celebrities, sport championships and people that used to be in the media. Try to not make it into a quiz. Instead of saying: Do you remember where this is from? Another approach could be “I remember when Anisoara Cușmir-Stanciu won the gold medal in the

Tuinieren of bloemen schikken

Tuinieren of bloemen schikken

Er zijn veel activiteiten waarbij met planten wordt gewerkt die mensen met dementie leuk kunnen vinden. Afhankelijk van het seizoen zijn er verschillende activiteiten. In de lente kunt u de grond voorbereiden op beplanting, zaden en planten planten planten, gras maaien, planten water geven of bladeren harken. Als er uitzicht

Do gardening or arrange flowers

Do gardening or arrange flowers

There are many activities involving plants people with dementia might find enriching. Depending on the season, you can find different activities appropriate. In the spring, you can prepare beds and borders for planting, plant seeds and plants, cutting grass, watering, rake leaves etc. If there is a view towards a

Kleren opvouwen

Kleren opvouwen

Ouderen, vooral die met dementie, kunnen moeite hebben met alledaagse activiteiten maar ze moeten toch ergens succesvol in zijn. Door faalvrije activiteiten te ondernemen, komen ze altijd "goed" uit. Probeer de persoon te vragen om handdoeken, kleren of andere stof te vouwen. Het resultaat van het vouwen is irrelevant, dus

Fold clothes

Fold clothes

Older adults, especially those with dementia, might have difficulties with everyday activities, but they still need to feel successful at something. By engaging in failure-free activities, they always come out “right”. Try to ask the person to fold towels, clothes or other fabric. The result of the folding is beside

Geef de persoon een handmassage

Geef de persoon een handmassage

5-10 minuten handmassage kan een gastvrij kalm moment creëren voor u en de persoon met dementie. Het kan de relatie versterken en de onrust onmiddellijk verminderen. Lichamelijke aanraking van anderen ontbreekt vaak bij toenemende dementie, en handen zijn voor de meesten van ons een vertrouwde manier om aangeraakt te worden.

Give the person a hand massage

Give the person a hand massage

5-10 minutes of hand massage can create a welcoming calm moment for you and the person with dementia. It can strengthen the relationship, as well as decrease agitation immediately. Physical touch from others are often lacking as dementia is increasing, and hands are a familiar way to be touched for

Ga zwemmen

Ga zwemmen

Zwemmen kan een geweldige manier zijn om actief te blijven en te socialiseren. Bovendien kan het water kalmerend aanvoelen op de huid. Probeer het plaatselijke zwembad of strand te bezoeken. Vraag of de persoon voor wie u zorgt lessen kan volgen. Als dat niet het geval is, of als u

Go swimming

Go swimming

Swimming can be a great way to stay active and socialize. In addition, the water can feel calming on the skin. Try to visit the local pool or beach. Ask if they have any classes the person you are caring for can attend. If they don’t, or you want

Een drankjedrinken in de tuin of op de veranda

Een drankjedrinken in de tuin of op de veranda

Vooral in de latere stadia van dementie is het creëren van vreugdevolle momenten een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de levenskwaliteit van de persoon met dementie. Elementen uit de natuur blijken een positieve invloed te hebben op het welzijn van mensen met dementie. Buiten zitten en genieten van een

Have a drink in the garden or on the porch

Have a drink in the garden or on the porch

Especially towards the later stages of the dementia disease, an important part of enhancing quality of life for the person with dementia is creating moments of joy. Elements from nature have shown to have a positive impact on well-being among persons with dementia. Sitting outside and enjoying a nice drink

Vrienden en familie uitnodigen voor een bezoek

Vrienden en familie uitnodigen voor een bezoek

Het kan fijn zijn om bij te praten en in contact te blijven met de naasten van degene voor wie u zorgt. Veel mensen hebben de neiging zich te isoleren als ze te maken krijgen met dementie. Het kan verstandig zijn om vooraf met de bezoekers te praten over de

Invite friends and family over for a visit

Invite friends and family over for a visit

It can be nice to catch up and stay in touch with those close to the one you are caring for. Many people tend to isolate themselves when facing dementia. It can be wise to talk to the visitors about the situation beforehand, and limit the number of visitors and

Verbonden blijven met spiritualiteit en religie

Verbonden blijven met spiritualiteit en religie

Voor sommigen is het belangrijk om religieuze tradities in stand te houden. Voor veel mensen is religie een belangrijk onderdeel van hun leven geweest. De persoon voor wie u zorgt herinnert zich misschien nog gebeden of gezangen. Religie en spiritualiteit kunnen bijna overal vervuld worden. Samen bidden of passages uit

Keep connected with spirituality and religion

Keep connected with spirituality and religion

For some, it is important to continue to maintain religious traditions. For many people, religion has been an important part of their life since they were children. The person you are caring for might still remember prayers or hymns. Religion and spirituality can be fulfilled almost everywhere. Doing prayer together

Muziek luisteren

Muziek luisteren

Je kunt een persoonlijke afspeellijst maken en die op een elektronisch apparaat zetten (iPods, smartphones, enz.). De playlist samen maken kan een leuke activiteit zijn. Later kun je de gemaakte afspeellijst tevoorschijn halen en er samen naar luisteren.

Listen to music

Listen to music

You can create a personalized play-list and place it on an electronic device (iPods, smartphones, etc). Creating the playlist together might be a fun activity. Later, you can bring forth the playlist you created, and listen to it together.

Luisteren naar podcasts/audioboeken

Luisteren naar podcasts/audioboeken

In het beginstadium van dementie kan het plezier van het geschreven woord leuk zijn. Luisteren naar luisterboeken kan de kloof helpen dichten voor wie moeite heeft met lezen. Probeer boeken of podcasts te vinden zonder al te veel wendingen. Radioshows kunnen leuk zijn, omdat ze gemaakt zijn voor mensen die

Listen to podcasts/audio books

Listen to podcasts/audio books

In the early stages of dementia, the pleasure of the written word can be enjoyable. Listening to audio books can help close the gap for those having trouble reading. Try to find books or podcasts without too many twists and turns. Radio shows can be a nice, as they are

Samen een fotoalbum bekijken

Samen een fotoalbum bekijken

Kijken en praten over mensen en plaatsen kan een manier zijn om herinneringen op te halen. Praat over wat je op de foto's ziet, en vermijd het stellen van vragen om er een quiz van te maken. Vergeet niet dat praten over het verleden sterke emoties kan oproepen. Zorg ervoor

Look through a photo album together

Look through a photo album together

Looking through and talking about people and places can be a way of doing reminiscence work. Talk about what you see in the pictures, and avoid asking questions making it into a quiz. Remember that talking about the past can trigger strong emotions. Make sure you allow the person you

Maak een rommeldoos

Maak een rommeldoos

Rommelen kan afleidend en moeilijk te hanteren zijn voor u als mantelzorger. Proberen het rommelen te stoppen kan onrust en paranoia veroorzaken en de persoon nog vastberadener maken om het te doen. Probeer er een activiteit van te maken! Door dozen of laden te vullen met dingen waar ze door

Make a rummaging box

Make a rummaging box

Rummaging can be distracting and difficult to handle for you as a caregiver. Attempting to stop the rummaging can cause agitation, paranoia and can make the person even more determined to do it. Try to make it into an activity! Filling boxes or drawers with things they are attracted to,

Maak samen kunst

Maak samen kunst

Ga creatief aan de slag! Tekenen, collages, schilderen, fotografie, houtbewerking, sieraden maken; alleen uw verbeelding stelt grenzen aan hoe u kunst kunt maken. Het kan een leuke manier zijn om de creativiteit te stimuleren, en een goede tijd samen door te brengen. Afhankelijk van wat de persoon voor wie u

Make art together

Make art together

Get creative! Drawing, collages, painting, photography, woodworking, jewelry making; only your imagination sets limits for how you can make art. It can be a nice way to stimulate creativity, and facilitate a good time spent together. Depending on what the person you are caring for needs, you might need to

Bekende spelletjes spelen

Bekende spelletjes spelen

Eenvoudige familiespelletjes zoals tuinspelen kunnen een leuke afleiding zijn van de stress van dementie. U kunt hoefijzers, croquet, boccia, cubbs enz. proberen. Als het seizoen of de functionele toestand van de persoon vereist dat u binnen blijft, zoek dan in de speelgoedwinkel naar indoorversies voor bowlen, golfen, ringwerpen enz.

Play familiar games

Play familiar games

Easy family games such as lawn games can be a nice distraction from the stress of dementia. You can try horseshoes, croquet, boccia, cubbs etc. If the season or the functional status of the person demands you to stay inside, look for indoor versions at the toy store for bowling,

Spelen met een huisdier of een knuffel

Spelen met een huisdier of een knuffel

Dieren kunnen goede gespreksonderwerpen zijn, activiteit oproepen en troost bieden. Een harig huisdier aaien kan kalmerend werken, en interactie met huisdieren kan aanzetten tot spelen en activiteit. Na de diagnose dementie is geen goed moment om een nieuw huisdier in huis te nemen. Huisdieren kunnen veeleisend zijn en het extra

Play with a pet or a soft toy

Play with a pet or a soft toy

Animals can be great topics of conversation, evoke activity, as well as provide comfort. Stroking a hairy pet can be calming, and interacting with pets can encourage play and activity. Following a dementia diagnosis is not a good time to introduce a new pet to the household. Pets can be

Dek de tafel

Dek de tafel

De tafel dekken kan zowel lichamelijk als geestelijk een uitdaging zijn wanneer iemand dementie heeft. Taken met de juiste hoeveelheid uitdaging zijn echter goed voor het behoud van het mentale en fysieke functioneren. Vraag de persoon om u te helpen en geef duidelijk aan wat u van hem of haar

Set the table

Set the table

Setting the table can be a both physically and mentally challenging task, when a person has dementia. However, tasks with the right amount of challenge is beneficial to keep mental and physical function. Ask the person to help you, and clearly state what you expect from them. “Can you help

Kruiden en specerijen ruiken

Kruiden en specerijen ruiken

In de latere stadia van dementie, wanneer u niet meer de activiteiten kunt doen die u vroeger deed, probeer dan te communiceren via de zintuigen. Sommige van onze sterkste herinneringen worden opgeroepen door geur. Het vermogen om te ruiken neemt echter af naarmate men ouder wordt. Zoek kruiden, specerijen of

Smell herbs and spices

Smell herbs and spices

In the later stages of dementia, when you cannot do the activities you used to, try to communicate through the senses. Some of our strongest memories are triggered by odor. However, the ability to smell decreases as one gets older. Find herbs, spices or other foods with a predominant smell.

Maak een wandeling

Maak een wandeling

Wandelen is een goede bron van beweging, plezier en onafhankelijkheid die zo lang mogelijk moet worden ondersteund. Het is gratis, er is geen speciale uitrusting voor nodig, en afstand en tijd kunnen worden gevarieerd. Veel mensen met dementie zijn in staat te lopen tot (zelfs in de) late stadia van

Take a walk

Take a walk

Walking is a good source of exercise, pleasure, and independence that needs to be supported for as long as possible. It is free, it does not require specialist equipment, and distance and time can be varied to suit everyone. Many people living with dementia are capable of walking to (even

Bezoek een museum

Bezoek een museum

Doe wat onderzoek naar uw plaatselijke voorzieningen. Veel musea bieden dementievriendelijke tentoonstellingen, workshops en rondleidingen aan. Als de locatie niets over dit onderwerp heeft gepubliceerd, kan het nuttig zijn om contact met hen op te nemen. Zij kunnen u helpen ervaringen aan te passen zodat ze beter geschikt zijn voor

Visit a museum

Visit a museum

Do some research into your local facilities. Many museums offer dementia-friendly exhibitions, workshops and guiding. If the venue has not published anything on the topic, it can be helpful to contact them. They can help you adapt experiences to suit better for persons with dementia. Sharing experiences of culture can

Kijk hoe honden spelen

Kijk hoe honden spelen

Dieren kunnen goede gespreksonderwerpen zijn, activiteit oproepen en troost bieden. Het aaien van een harig huisdier kan kalmerend werken, en interactie met huisdieren kan aanzetten tot spelen en activiteit. Na de diagnose dementie is geen goed moment om een nieuw huisdier in huis te nemen. Misschien kent u echter een

Watch dogs play

Watch dogs play

Animals can be great topics of conversation, evoke activity, and provide comfort. Stroking a hairy pet can be calming, and interaction with pets can encourage play and activity. Following a dementia diagnosis is not a good time to introduce a new pet to the household. However, you might know of

Samen TV kijken of een film

Samen TV kijken of een film

Samen TV kijken kan belangrijk zijn voor sociaal contact en saamhorigheid tijdens het verloop van de ziekte. Voor mensen met dementie lijkt tv-kijken alleen minder belangrijk als vrijetijdsbesteding, maar hoe dichter anderen bij elkaar zijn, hoe meer dit van invloed is op het plezier in kijken. Vertrouwdheid met de inhoud

Watch TV or a movie together

Watch TV or a movie together

Gathering in front of the TV can be important for social contact and togetherness during progress of the disease. For people with dementia, watching TV alone seems to be less important as a leisure activity, but the closer others are, the more it affects joy in watching. Familiarity with the

Social activities

Social activities

Many of those suffering from dementia avoid interacting with family members or friends, as they are recognizing their decreasing abilities and functioning and in turn are embarrassed or frustrated. The reversal of roles, where children are taking care of parents can make some isolate from social interactions with them. In

Wandering

Wandering

Wandering is common amongst people with dementia. Wandering may seem to be without aim, but people with dementia may have forgotten where they were going or what they had planned to do. It can be stressful to watch over somebody who wanders and you may feel concerned about their safety.

Technological tools to support activity

Technological tools to support activity

In this article, we will present an overview of different technological tools that can enable activity for the person with dementia. The technological tools are not required to enhance activity, but can be tools in doing so. Locator devices (GPS) If the person with dementia enjoys walking or moving outside,

Talking to others about dementia

Talking to others about dementia

Involve the child. Try to find ways to involve the child in providing care, or just allow them to spend time with the person. This can help to make the situation seem more normal and prevents a feeling of being left out. However, it is important to let them continue

Suspicion and delusions

Suspicion and delusions

Suspicion and/or delusion can occur at any stage, but often occurs towards middle or late stage of dementia. Delusions are firmly held beliefs in things that are not real. This may result in the person becoming suspicious of those around them or even accusing others of stealing and other

Technical support for a safe and easier life with dementia

Living in one's own four walls for as long as possible - that is the wish of most older people. There is an increasing demand for aids that enable people to remain in their own homes even in old age. New technologies are becoming increasingly important. Age-appropriate assistance systems support

Sleeplessness and night-time wandering

Sleeping problems and experiencing a disturbed sleep pattern is common for people with dementia. The person might wake up several times during the night or change the pattern for waking up or going to bed. It’s not unusual that persons with dementia lose the ability to distinguish between night

Restlessness/agitation

Restlessness/agitation

Restless behaviours such as fidgeting, pacing, moving or rearranging things and agitation may occur in people with dementia. This kind of restlessness can be caused by pain or discomfort, depression, constipation, hunger, thirst, need of the toilet, anxiety or boredom or something in the environment. It’s not always easy

Repetitive sentences or questions

Repetitive sentences or questions

A person with dementia may do or say something over and over. This can be repetition of a word, question or activity or undoing something that has just been finished. Try to remember that the person with dementia is not intentionally trying to annoy you, but is most likely looking

Zorg weigeren

Zorg weigeren

Het komt vaak voor dat mensen met dementie zorg weigeren. Verschillende stadia van de ziekte kunnen verschillende redenen hebben om dit te doen, en het kan ontmoedigend voelen voor jou als zorgverlener, omdat je bedoelingen goed zijn. EĂ©n aspect is het accepteren van de ziekte. Ze kunnen ontkennen dat ze

Refusal of care

Refusal of care

It is common for people with dementia to deny accepting care. Different stages of the disease can cause different reasons for this to happen, and it can feel discouraging for you as a caregiver as your intentions are good. One aspect is accepting the reality of the disease. They might

Moving to a nursing home

Moving to a nursing home

Caregivers of people with dementia generally identify three transition in the trajectory of the disease: the time of diagnosis, when they realize a need for formal care, and when the person cannot live in their home anymore. It can be difficult to know when the time is right to move

Geheugenverlies

Geheugenverlies

Geheugenverlies is een van de meest voorkomende symptomen van dementie. Het gaat om een geleidelijke achteruitgang van het geheugen. De persoon met dementie lijkt steeds meer verward en/of gedesoriënteerd. De persoon kan basisfeiten vergeten en eerder bekende mensen in zijn omgeving niet meer herkennen, niet meer weten welk jaar

Memory loss

Memory loss

Memory loss is one of the most common symptoms in dementia.  Usually, the memory gradually becomes worse over time. You may experience that the person with dementia gets more and more confused or disorientated. Maybe the person forgets basic facts such as who other people are, where they are and

Introducing new support personnel

Introducing new support personnel

Caregivers of people with dementia generally identify three transitions in the trajectory of the disease: the time of diagnosis, when they realize a need for formal care and when the person cannot live in their home anymore.  Transitioning from being the sole caregiver to involving payed support personnel can be

Inappropriate eating

Inappropriate eating

Mealtimes can become difficult as dementia progresses. It is not uncommon for the person to either eat more because they have forgotten that they have eaten earlier, or stop eating because they do not remember to eat at all. You may experience that they eat with their fingers instead of

Inappropriate dressing or disrobing

Inappropriate dressing or disrobing

It’s not always possible to determine why a person with dementia choses to disrobe inappropriately. It is, however, possible to take note of when the person starts to fiddle with their clothes or tries to disrobe. Maybe you will notice a pattern. Try to find out if the person

Verstoppen en/of verliezen van voorwerpen

Verstoppen en/of verliezen van voorwerpen

Mensen met dementie kunnen zoeken naar dingen die ze denken kwijt te zijn en daar overstuur van raken. Soms zijn ze vergeten waar ze het voorwerp hebben neergelegd en soms bestaat het voorwerp niet eens maar is het een herinnering uit het verleden. Verborgen of verloren voorwerpen kunnen een bron

Hiding and/or losing objects

Hiding and/or losing objects

People with dementia can search for things they believe they have lost and get upset about it. Sometimes they have forgotten where they put the item and sometimes the item doesn’t even exist but is a memory from the past. Hidden or lost objects can be a source of

Help Services

The following is a list of selected services and points of contact for information on caregiving, support services and self-support in Austria. Alzheimer AustriaAntonia CroyObere Augartenstr. 26-28, 1020 WienTel.: 01 / 332 51 66 Rotes Kreuz AusbildungzentrumKarin Eder, BSc, MScTel.: +43/1/79 580-6401 E-Mail: karin.eder@wrk.at Caritas Wien

Hallucinations

Hallucinations

A hallucination can include something you hear, smell or feel that does not actually exist. Hallucinations are usually perceived as unpleasant and can lead to fear and even to aggressive behaviour. It’s not easy to know how you should respond to hallucinations. Try to determine if the hallucination is

Valse beschuldiging

Valse beschuldiging

Het is niet ongewoon dat iemand met dementie op een bepaald moment beschuldigingen uit tegen mensen in zijn omgeving. Veel voorkomende beschuldigingen zijn stelen of dat iemand probeert de persoon kwaad te doen. Het kan kwetsend en schrijnend zijn om vals beschuldigd te worden door de persoon met dementie. De

False accusations

False accusations

It’s not unusual that a person with dementia makes accusations against people around them at some point. Common accusations are stealing or that someone is trying to harm the person. It can be hurtful and distressing to be charged with false accusations from the person with dementia. The accusations

Failure to recognise people

Failure to recognise people

During the disease, a person with dementia may eventually lose the ability to recognise things, places or people. This can be because of memory loss, confusion or poor eyesight, but it could also be due to “agnosia”. Agnosia is when the brain no longer is able to remember things or

Expressions of intimacy and sexuality

Expressions of intimacy and sexuality

Everyone has a need for companionship and physical intimacy, and persons with dementia may display verbal or/and physical sexual advances to some degree. The reason behind the behaviour is not always sexually related, but could be because of confusion. Some sexual behaviour could be because the person has lost

Beschamend en vreemd gedrag

Beschamend en vreemd gedrag

Naarmate dementie voortschrijdt, kan het deel van de hersenen dat remmingen regelt, beschadigd raken. Dit kan leiden tot gedrag dat ongepast, vreemd of beschamend aanvoelt. Soms is het gedrag een poging om iets over te brengen of een teken dat de persoon in de war of gedesoriënteerd is. Meestal is

Embarrassing and odd behaviour

Embarrassing and odd behaviour

As dementia progresses, the part of the brain which controls inhibitions can be damaged. This may lead to behaviour that feels inappropriate, strange or embarrassing for you. Occasionally, the behaviour is an attempt to communicate something or a sign that the person is confused or disoriented. Usually, the behaviour is

Warning signals that you should take action on

Often, people with dementia notice themselves that something is wrong. If they express their concern, the symptoms are often seen by those around them as a result of stress, overwork or as a temporary phenomenon. They then try to hide the deficits that occur and to help themselves with various

Driving

Driving

Driving is a complex task requiring concentration, attention and orientation, and at some point, driving will be a problem for the person with dementia. It can be upsetting for someone to lose a possibility to drive. Many caregivers, on the other hand experience a lot of stress related to this

Digital care applications for people with dementia

Dementia can be caused by different changes in the brain. Complete recovery from dementia is often not possible. In addition to medical services, the use of digital care applications can help people with dementia. Digital care applications are programs that can be used as an app or web application on

Dementie - introductie

Dementie - introductie

Dementie is een algemene term voor afwijkende chronische kwetsbaarheid veroorzaakt door verschillende hersenziektes of hersenbeschadigingen. Er zijn meer dan 100 verschillende vormen van dementie. Over het algemeen heeft zo’n 60% van de mensen met dementie de ziekte van Alzheimer en 20% van de mensen met dementie heeft vasculaire dementie.

Dementia introduction

Dementia introduction

Dementia is an overall term for abnormal chronic frailty caused by different diseases or damage of the brain. Over 100 forms of dementia exists, the boundaries between causes are indistinct, and mixed forms often co-exist. Generally, about 60% of people with dementia have Alzheimer’s disease, and 20% have vascular

Introductie communicatie

Communicatie is een basisbehoefte. Het stelt ons in staat om onze wensen, behoeften en gevoelens uit te drukken. De mogelijkheid om te communiceren heeft een effect op kwaliteit van leven en ons gevoel van identiteit. Mensen met dementie zullen op een bepaald moment moeite krijgen met communiceren. Je hebt misschien

Communication introduction

Communication is a basic need for everyone, making us capable to express our wishes, needs and feelings. Our ability to communicate will affect quality of life, as well as our individuality and sense of identity. People suffering from dementia will at some point face challenges when communicating. You might already

Clinging and following

Clinging and following

Your patience can truly be tested if the person with dementia starts clinging to you and follow you around. Most likely, the person is trying to make sense of the world around them and may feel that you are the only safe and stable feature in their life. It is

Apathy

Apathy

Apathy can be described as a lack of interest in things or a persistent loss of motivation to do things. Apathy is much more common among people with dementia than in older people without dementia. The person might not do anything or want to do anything for a long time,

Agressie/ verbale woede

Agressie/ verbale woede

Verbaal misbruik komt vaker voor dan fysieke agressie. De persoon kan schreeuwen, vloeken, beschuldigen of bedreigen enz. De persoon kan verbaal agressief worden vanwege frustratie of het verkeerd begrijpen wat er aan de hand is. Soms kan het zijn vanwege fysieke pijn of overprikkeling door harde geluiden, drukke omgeving of

Aggression/ anger verbal

Aggression/ anger verbal

Verbal abuse is more common than physical aggression. The person may shout, curse or make accusations or threats etc. The person may become verbally aggressive because of frustration or because they misunderstand what is going on. Sometimes it can be because of physical pain, or overstimulation by loud noises, overactive

Agressie/ fysieke woede

Agressie/ fysieke woede

Sommige mensen kunnen zich soms agressief voelen vanwege dementie. Dit kan behoorlijk schokkend zijn, en je vindt het misschien moeilijk om mee om te gaan. Probeer te onthouden dat agressief gedrag wordt veroorzaakt door de ziekte. De persoon kan agressief worden vanwege frustratie omdat ze niet in staat zijn om

Aggression/ anger physical

Aggression/ anger physical

Some people can feel aggressive at times because of dementia. This can be quite shocking, and you might find it difficult to deal with. Try to remember that aggressive behaviour is caused by the disease. The person may become aggressive because of frustration because they are not able to do

Na de diagnose

Na de diagnose

Een diagnose dementie zal de persoon in kwestie, hun familie en vrienden beĂŻnvloeden. Het accepteren van de diagnose kan een langdurig proces zijn, vaak gepaard met sterke emoties. Het is gebruikelijk dat mensen een crisis onder ogen zien na de diagnose, echter, dat wil niet zeggen dat geen crisis een

After diagnosis

After diagnosis

A diagnosis of dementia will affect the person in question, their family and their friends. Accepting the diagnosis can be a lengthy process often accompanied by strong emotions. It is common for people to face a crisis following the diagnosis, however, not to say that no crisis is an abnormal

Yoga

In the following video you will be guided through a yoga sequence. Short yoga practices can be a good way to relax and move one's body on a busy day. e.g. https://www.youtube.com/watch?v=qiKJRoX_2uo e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=_zbtKeeAa-Y

Support groups

Support groups

No-one can care for someone with dementia alone over time, without help and support. Support groups can be helpful for finding encouragement, information and inspiration. In theory, you might know you are not alone, but meeting real people in similar situations as your own can be helpful. You will experience

Self-care

Self-care

Taking care of yourself is one of the most important aspects of caregiving. Many carers suffer from guilt, from a feeling of never doing enough for the person with dementia. They bend over backwards to help them, eventually breaking themselves down. It is the exact opposite of selfishness to take

Relaxation Techniques

In the following videos you will be guided through short relaxation sequences. Autogenous training and progressive muscle relaxation are well suited to recollect yourself before going to bed or in stressful everyday life and to forget the environment.

Guided Meditation

Guided Meditation

In the following video you will be guided through a meditation. Especially for those people who have little or no experience with meditation, this guided meditation can be a good help. A ten- or fifteen-minute meditation, as explained below, can help you to overcome your stress and find inner peace

Omgaan met agressie en frustratie

Omgaan met agressie en frustratie

Mantelzorgers van mensen met dementie hebben te maken met een hoge mate van stress, wat kan leiden tot agressie en frustratie naar degene waarvoor ze zorgen. Studies tonen aan dat psychische mishandeling door mantelzorgers veel voorkomend is, en dat ook fysieke mishandeling voorkomt. Dit soort gedrag is een teken dat

Dealing with aggression and frustration

Dealing with aggression and frustration

Caregivers of people with dementia report of high levels of stress, which can lead to aggression and frustration towards the person they care for. Studies have shown that verbal abuse from family caregivers is common, and physical abuse occur. These behaviors are signs of overwhelmed caregivers. If you find yourself

Coping with caregiver grief

Coping with caregiver grief

Understand that your process of grieving will be unique. Do not try to fall into conform ideas of grieving. Grief can have a variety of expressions and differ from person to person. You might feel anger, sadness, guilt, fear or something completely different.   Turn to family and friends. Talk about

Virtual project meetings

Virtual project meetings

We are having two days of virtual meetings with the entire consortium. It was good to get a proper understanding of where we are in the development of our entire service. The testing phase is running smoothly and we received feedback from the users. Based upon that we are planning

Apraxia

Apraxia

Dementia is affecting everyday life and can make many regular tasks seem increasingly problematic. Suddenly simple tasks like getting dressed, having a bath or making a cup of coffee gradually become problematic. For example, it’s no longer obvious what to put on first when getting dressed, how to use

Reminiscence

Reminiscence

Adjusting the home

Adjusting the home

#EN #Symptom episodic memory loss #agnosia #Failure_to_recognise people #aphasia #loss of awareness #Impairment of perception #Impairment of orientation #symptom sadness #depression #anxiousness #memory loss #sadness #depression #Impairment of orientation #self-endangerment

Dealing with aggression and frustration

Dealing with aggression and frustration

First "live" project meetings

First "live" project meetings

Today and tomorrow, we have the first live meetings at AIT offices in Vienna. We started with workshops to understand the complexity of Alzheimer and Dementia. It was really interesting to find out what happens in case of Dementia. This workshop would be a "must do" for any innovation in

New AAL meetings

New AAL meetings

AAL is a European programme funding innovation that keeps us connected, healthy, active and happy into our old age. We support the development of products and services that make a real difference to people’s lives – for those facing some of the challenges of ageing and for those who care