Doelstellingen

Het werkplan is georganiseerd in 5 werkpakketten. Waarbij WP1 en WP5 het werkplan gedurende de hele periode vergezellen, worden WP2, WP3 en WP4 in opeenvolgende volgorde uitgevoerd met een bepaalde overlapping.

Dit komt door de onafhankelijkheid van bepaalde taken van sequencing -werkpakketten die parallel kunnen beginnen. Tussen WP2 en WP3 zal een feedback -lus worden vastgesteld.

image

WP 1

22 maart 24 augustus

 • Behandel strategisch en dagelijks beheer van het project, inclusief financiële, niet-technische en administratieve coördinatie tussen alle activiteiten die bij het project betrokken zijn
 • Implementeer en onderhoud naadloze communicatiestroom tussen de consortiumleden, de AAL CMU en nationale financieringsorganisaties
 • Garandeer de juiste kwaliteit en tijdige levering van rapporten, leveringsables en projectresultaten
 • Zorg ervoor dat alle activiteiten van de gebruikersbetrokkenheid de hoogste ethische normen voldoen

WP 2

22 maart 23 februari

 • Het verzamelen en analyseren van vereisten en behoeften voor de doelgroep
 • Co-ontwerpen en iteratieve ontwikkeling om te zorgen voor draagbaarheid, keuzevrijheid en ethisch ontwerp en personalisatie van trainingsinhoud
 • Uitgebreide betrokkenheid van primaire en secundaire eindgebruikers
 • Ontwikkel het concept voor de gebruikersinterface en interactie en richtlijnen voor de implementatie na een gebruikersgerichte aanpak
 • Voer een reeks laboratoriumproeven uit om het systeem en de diensten te evalueren en verder te ontwikkelen

WP 3

22 mei - 24 augustus

 • Ontwikkeling van de algehele oplossing
 • Integratie van de bestaande frameworks in de algehele oplossing
 • Creatie van gestandaardiseerde interfaces

WP 4

22 okt - 24 augustus

Het algemene doel is de empirische evaluatie van het ontwikkelde systeem in het veld in twee verschillende fasen in het ontwikkelingsproces. Dit omvat het beoordelen van de impact van het ontwikkelde systeem dat gebruikersfeedback verzamelt en analyseert hoe het systeem wordt ontvangen en gebruikt door deelnemers aan de studie in het veld. Dienovereenkomstig zullen twee veldproeven worden geïmplementeerd na een benadering van gemengde methoden. De praktische implementatie van de twee veldproeven omvat de volgende aspecten:

 • Operationalisatie van de evaluatiedoelstellingen inclusief de voorbereiding van instrumenten en tools
 • Planning en implementatie van procedures en mechanismen ter ondersteuning van de deelnemers aan de studie
 • Werving van deelnemers
 • Geleiding van de proeven
 • Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van gegevens verzameld in de proeven

WP 5

22 maart 24 augustus

 • Exploitatie en ontwikkeling van businessplan
 • Wetenschappelijke uitbuiting
 • Duurzaamheidsconcept
image

Het Demicare -project is gefinancierd door het Active and Assisted Living -programma. AAL is een Europese programma die innovatie financiert die mensen in hun oude dag verbonden, gezond, actief en gelukkig houdt.

AAL ondersteunt de ontwikkeling van producten en diensten die een echt verschil maken voor het leven van mensen - voor degenen die worden geconfronteerd met enkele van de uitdagingen van veroudering en voor degenen die voor ouderen zorgen als ze hulp nodig hebben.

Het project heeft een algemeen budget van € 2.029.091,76, waaraan de AAL zal bijdragen met € 1.477.535,07.