Non cercare di discutere

Assicurarsi che la persona mangi a sufficienza

Creare un ambiente sicuro

DemiCare Web Application Access

DemiCare Web Application Access

In this article we will go through step by step registration process for the DemiCare web application. 💡In order to access DemiCare web application access the following link or simply click on the button bellow: https://my.demicare.app/DemiCare App Step 1: Once you access the link above, following

New quickhelp

Be active during the day

Be flexible

Anticipate difficulties

Acknowledge the persons' feelings

Referenze: * Aggressività / rabbia fisica: https://cms.demicare.app/ghost/#/editor/post/642554dd9868b200633ff597 * AnotherTitle: AnotherLink * ...

Acknowledge the feelings behind the hallucination

Activități sociale

Activități sociale

Multi dintre cei care suferă de demență evită să interacționeze cu membrii familiei sau prieteni, pe măsură ce realizează că abilitățile și funcționarea lor sunt în declin și - în consecință - se simt jenați sau frustrați. Inversiunea de roluri, în care copiii au grijă de părinți, poate determina unele

Tehnologii care sprijină activitățile

Tehnologii care sprijină activitățile

În acest articol, vom prezenta o prezentare de ansamblu a diferitelor instrumente tehnologice care pot facilita activitatea pentru persoana cu demență. Instrumentele tehnologice nu sunt necesare pentru activitate dar pot fi utile. Dispozitive de localizare (GPS) În cazul în care persoana cu demență se bucură de mersul pe jos sau

Comportament jenant și ciudat

Comportament jenant și ciudat

Pe măsură ce demența progresează, partea creierului care controlează inhibițiile poate fi afectată. Acest lucru poate duce la un comportament inadecvat, ciudat sau jenant pentru tine. Ocazional, comportamentul este o încercare de a comunica ceva sau un semn că persoana este confuză sau dezorientată. De obicei, comportamentul este cel mai

Depresia

Depresia

Multe persoane care suferă de demență experimentează schimbări ale dispoziției pe tot parcursul bolii și, uneori, capacitatea de a-și controla emoțiile le este afectata. Este posibil ca aceștia să își piardă interesul față de activități care le făceau plăcere, să se izoleze social sau să devină deprimați. Depresia este o

Depression

Depression

Many people with dementia experience mood changes throughout the course of the disease, and sometimes they can lose or limit the ability to control their emotions. They may lose interest in activities they used to enjoy, withdraw from people or activities or become depressed. Depression is a medical condition where

Apraxia

Apraxia

Demența afectează viața de zi cu zi și poate face ca multe sarcini obișnuite să pară din ce în ce mai problematice. Dintr-o dată sarcinile simple cum ar fi îmbrăcatul, îmbăiatul sau prepararea unei cani de cafea devin treptat problematice. De exemplu, nu mai este clar ce haine se  îmbracă

Apraxia

Apraxia

Dementia is affecting everyday life and can make many regular tasks seem increasingly problematic. Suddenly simple tasks like getting dressed, having a bath or making a cup of coffee gradually become problematic. For example, it’s no longer obvious what to put on first when getting dressed, how to use

Adjusting the home

Adjusting the home

Dementia cause changes in the brain and body that may affect home safety. There are many potential risks in the home, and adjustments might be important to prevent accidents and reduce confusion. In addition, persons with dementia can profit from a recognizable and organized living space. However, extensive renovation can

Reminiscence

Reminiscence

For someone with dementia, a conversation about who they are and were, rather than about their illness can be a positive activity. You can do reminiscence work by using photos, music, objects, or other stimuli to create a conversation of remembering details of a life. Make a memory or rummage

Activities for apathy

Activities for apathy

Apathy is described as a lack of interest or a persistent loss of motivation to do things. It can be difficult to find appropriate activities to engage in, when the person you are caring for are suffering from apathy. However, engaging in activities will be beneficial for maintaining physical and

Activități pentru apatie

Activități pentru apatie

Apatia este descrisă ca o lipsă de interes sau o pierdere persistentă a motivației de a face lucrurile. Poate fi dificil să găsești activități adecvate atunci când persoana de care ai grijă suferă de apatie. Cu toate acestea, implicarea în activități va fi benefică pentru menținerea funcției fizice și mentale.

Activități intelectuale și creative

Activități intelectuale și creative

Câteodată, o persoană cu demență își pierde interesul pentru anumite activități care în trecut îi făceau plăcere. El/ea ar putea găsi acum că activitatea respectivă este dificilă și îl/o obosește, ceea ce poate genera frustrare sau furie. Problemele de memorie ar putea de asemenea să îi limiteze abilitaea

Mental and creative activities

Mental and creative activities

Sometimes, a person with dementia can lose their interest in recreational and leisure activities they used to enjoy doing. The person might find the activity difficult and tiring, which can cause feelings of frustration or anger. Memory impairments can reduce the person’s ability to start or complete the activity.

Activități fizice

Activități fizice

Demența are atât simptome cognitive, comportamentale dar și simptome fizice. Pentru a menține funcționalitatea și pentru a reduce plictiseala și frustrarea - care pot cauza comportamente dificile - este important ca persoanele cu demență să fie active. Activitatea fizică poate reprezenta o distracție bine venită de la stresul generat de

Physical activity

Physical activity

Dementia has cognitive, behavioural as well as physical symptoms. To maintain physical function and decrease boredom and frustration as causes of challenging behaviour, it is important to keep active for people with dementia. Physical activity can provide a welcomed distraction from the stress of the illness and help the person

Rememorarea

Rememorarea

Pentru o persoană cu demență, o conversație despre cine sunt și cine au fost - mai degrabă decât despre boala acestora - poate fi o activitate plăcută. Poți sprijini rememorarea prin utilizarea unr poze, obiecte, muzică sau alți stimuli pentru a porni o conversație în care aceasta să își reamintească

Pregătiți o masă sau o prăjitură

Pregătiți o masă sau o prăjitură

Gatitul poate fi o modalitate bună pentru menținerea funcționalității fizice. Urmărirea unei rețete de la început la sfârșit poate reprezenta o provocare. Totuși prin împarțirea rețetei în sarcini mai mici persoana cu demență se poate simți mai în măsură să participe. Coptul pâinii poate fi împărțit în amestecatul ingredientelor, frământatul

Bake something or cook a meal

Bake something or cook a meal

Baking or cooking can be a good way to maintain mental and physical function. Following a recipe from finish to end might be too challenging. However, by splitting up the recipe to smaller tasks, the person with dementia might be better equipped to participate. Baking a bread can be broken

Periați părul persoanei

Periați părul persoanei

Aspectul face parte din cine suntem și fiecare are propria rutină de îngrijire. Ca parte a rutinei obișnuite, este benefic să încurajezi persoana cu demență să facă cât de mult poate prin ghidarea și asistarea acestora. Uneori, însă, imitarea unui salon de coafură poate fi un moment frumos și pentru

Brush the person's hair

Brush the person's hair

Appearance is part of who everyone is, and everyone has their own grooming routine. As a part of the normal routine, it is beneficial to encourage the person with dementia to do as much as they can by themselves by guiding and assisting them. Sometimes, however, imitating a hair salon

Activități în comunitate

Activități în comunitate

În comunitate există multe oportunități de a găsi activități și de a întâlni alte persoane în același timp. Acest lucru se poate întâmpla într-un lăcaș de cult, o galerie de artă, muzeu, sala de concert sau teatru, un grup comunitar, centru de agrement sau la pub-ul local. Unele organizații organizează

Communal activities

Communal activities

There are many opportunities out in the community to find activities and meet other people at the same time. This can be at a place of worship, an art gallery, museum, concert hall or theatre, a community group, leisure centre or at the local pub. Some community venues organise events

Dansați

Dansați

Atât activitatea fizică, cât și ascultarea muzicii au un impact pozitiv asupra persoanelor cu demență. De ce să nu încerci să le combini pe cele două? Dansul nu este doar arta pe care profesioniștii o fac într-o sală de dans. Dansul înseamnă, prin definiție, mișcatul ritmic pe muzică. Dacă persoana

Dance to music

Dance to music

Both physical activity and listening to music have a positive impact on people with dementia. Why not try combining the two? Dancing is not only the art that professionals do in a ballroom. To be technical about it, dancing is moving rhythmically to music. If the person has functional impairment,

Discutați despre fotografii sau imagini din trecut

Discutați despre fotografii sau imagini din trecut

Găsiți imagini din evenimente trecute, celebrități, campionate sportive și oameni care au fost în mass-media. Încercați să nu o transformați într-un test. În loc să spui: "îți amintești de unde este asta?", o altă abordare ar putea fi „Îmi amintesc când Anisoara Cușmir-Stanciu a câștigat medalia de aur la Olimpiada

Discuss images from the past

Discuss images from the past

Find images from past events, celebrities, sport championships and people that used to be in the media. Try to not make it into a quiz. Instead of saying: Do you remember where this is from? Another approach could be “I remember when Anisoara Cușmir-Stanciu won the gold medal in the

Grădinăritul sau aranjatul florilor

Grădinăritul sau aranjatul florilor

Sunt multe activități care implică lucrul cu plantele și pe care persoanele cu demență le pot găsi agreabile. În funție de sezon, puteți găsi diferite activități. Primăvara, puteți pregăti terenul pentru plantat, puteți planta semințe și plante, tăia iarba, uda plantele sau grebla frunzele. Dacă există vedere către grădină, poate

Do gardening or arrange flowers

Do gardening or arrange flowers

There are many activities involving plants people with dementia might find enriching. Depending on the season, you can find different activities appropriate. In the spring, you can prepare beds and borders for planting, plant seeds and plants, cutting grass, watering, rake leaves etc. If there is a view towards a

Împăturitul hainelor

Împăturitul hainelor

Vârstnicii, în special cei cu demență, adesea întâmpină dificultăți cu activitățile de zi cu zi dar - în același timp - au nevoie să simtă că reușesc să facă ceva bine. Prin implicarea acestora în activități la care nu au cum să dea greș, aceștia reușesc să facă bine ceva.

Fold clothes

Fold clothes

Older adults, especially those with dementia, might have difficulties with everyday activities, but they still need to feel successful at something. By engaging in failure-free activities, they always come out “right”. Try to ask the person to fold towels, clothes or other fabric. The result of the folding is beside

Oferiți persoanei un masaj al mâinilor

Oferiți persoanei un masaj al mâinilor

Un masaj al mainilor de 5-10 minute poate crea un moment calm pentru dumneavoastră si pentru persoana cu demență. Poate întări relația și poate reduce agitația imediat. Atingerile din partea altora devin mai puține pe măsură ce demența avansează iar atingerea mâinilor reprezintă o modalitate familiară de a interacționa fizic

Give the person a hand massage

Give the person a hand massage

5-10 minutes of hand massage can create a welcoming calm moment for you and the person with dementia. It can strengthen the relationship, as well as decrease agitation immediately. Physical touch from others are often lacking as dementia is increasing, and hands are a familiar way to be touched for

Mergeți la înot

Mergeți la înot

Înotul poate fi o modalitate excelentă de a rămâne activ și de a socializa. În plus, apa se poate simți calmantă pe piele. Încercați să vizitați piscina sau plaja locală. Întrebați dacă au cursuri la care poate participa persoana pe care o îngrijiți. Dacă nu au sau doriți să însoțiți

Go swimming

Go swimming

Swimming can be a great way to stay active and socialize. In addition, the water can feel calming on the skin. Try to visit the local pool or beach. Ask if they have any classes the person you are caring for can attend. If they don’t, or you want

Beți ceva în grădină sau aer liber

Beți ceva în grădină sau aer liber

Mai ales spre stadiile ulterioare ale bolii demențiale, o parte importantă a creșterii calității vieții pentru persoana cu demență este crearea unor momente plăcute. Natura s-a dovedit a avea un impact pozitiv asupra stării de bine în rândul persoanelor cu demență. Așezâdu-vă afară și savurând o băutură gustoasă poate recreea

Have a drink in the garden or on the porch

Have a drink in the garden or on the porch

Especially towards the later stages of the dementia disease, an important part of enhancing quality of life for the person with dementia is creating moments of joy. Elements from nature have shown to have a positive impact on well-being among persons with dementia. Sitting outside and enjoying a nice drink

Invitați prieteni sau rude în vizită

Invitați prieteni sau rude în vizită

Poate să fie plăcut să păstrezi contactul cu cei apropiați. Multe persoane au tendința să se izoleze când sunt afectate de demență. Este recomandat să le vorbiți vizitatorilo în avans despre situația persoanei cu demeneță și să limitați numarul de vizitatori și durata vizitei. Pentru a stimula memoria persoanei cu

Invite friends and family over for a visit

Invite friends and family over for a visit

It can be nice to catch up and stay in touch with those close to the one you are caring for. Many people tend to isolate themselves when facing dementia. It can be wise to talk to the visitors about the situation beforehand, and limit the number of visitors and

Păstrați conectarea la spiritualitate și religie

Păstrați conectarea la spiritualitate și religie

Pentru unele persoane este important să păstreze tradițiile și obiceiurile religioase. Pentru multe persoane, religia a fost o parte importantă a vieții acestora încă din vremea copilăriei. Persoana de care aveți grija ar putea să își amintească încă anumite rugăcini sau cântece religioase. Religia și spiritualitatea pot fi abordate aproape

Keep connected with spirituality and religion

Keep connected with spirituality and religion

For some, it is important to continue to maintain religious traditions. For many people, religion has been an important part of their life since they were children. The person you are caring for might still remember prayers or hymns. Religion and spirituality can be fulfilled almost everywhere. Doing prayer together

Ascultați muzică

Ascultați muzică

Puteți crea un play-list personalizat și îl puteți încărca pe un dispozitiv mobil (de ex. telefon mobil, iPod, etc). Ar putea fi o activitate plăcută să creati lista împreună cu persoana cu demență. Ulterior puteți să ascultați playlistul împreună.

Listen to music

Listen to music

You can create a personalized play-list and place it on an electronic device (iPods, smartphones, etc). Creating the playlist together might be a fun activity. Later, you can bring forth the playlist you created, and listen to it together.

Ascultă un podcast/o carte audio

Ascultă un podcast/o carte audio

În etapele incipiente ale demenței, cititul poate fi plăcut. Ascultarea cărților audio poate ajuta în situațiile în care persoana are dificultăți cu cititul. Încercați să găsiți cărți sau podcast-uri fără prea multe schimbări de situație. Emisiunile radio pot fi plăcute deoarece sunt făcute făcute pentru a distra ascultătorii care nu

Listen to podcasts/audio books

Listen to podcasts/audio books

In the early stages of dementia, the pleasure of the written word can be enjoyable. Listening to audio books can help close the gap for those having trouble reading. Try to find books or podcasts without too many twists and turns. Radio shows can be a nice, as they are

Răsfoiți un album foto împreună

Răsfoiți un album foto împreună

Uitatul la poze împreună cu persoana cu demență și discuțiile pe seama locurilor și a persoanelor din fotografii este o modalitate bună de a genera rememorea. Discutați ceea ce vedeți în poze făra a face din asta un interviu. Amintiți-vă că discuțiile despre trecut pot stârni empții puternice. Asigurați-vă că

Look through a photo album together

Look through a photo album together

Looking through and talking about people and places can be a way of doing reminiscence work. Talk about what you see in the pictures, and avoid asking questions making it into a quiz. Remember that talking about the past can trigger strong emotions. Make sure you allow the person you

Creați o cutie de amintiri

Creați o cutie de amintiri

Scotocitul prin obiecte poate fi deranjant și dificil de gestionat de către îngrijitori. Dacă veți încerca să împiedicați acest comportament, persoana cu demență ar putea deveni agresiva, suspicioasă și încă mai determinată să continue să scotocească. Încercați să transformați acest comportament într-o activitate! Umpleți cutii sau sertare cu obiecte de

Make a rummaging box

Make a rummaging box

Rummaging can be distracting and difficult to handle for you as a caregiver. Attempting to stop the rummaging can cause agitation, paranoia and can make the person even more determined to do it. Try to make it into an activity! Filling boxes or drawers with things they are attracted to,

Faceți artă împreună

Faceți artă împreună

Fiți creativi! Desenatul, realizarea unor colaje, pictatul, fotografiatul, sculptatul în lemn, confecționarea unor bijuterii; doar propria imaginație setează limitele modului în care puteți face artă. Poate fi o modalitate plăcută de stimula creativitatea și facilitează petrecerea unui timp de calitate împreună cu persoana cu demență. În funcție de nevoile persoanei

Make art together

Make art together

Get creative! Drawing, collages, painting, photography, woodworking, jewelry making; only your imagination sets limits for how you can make art. It can be a nice way to stimulate creativity, and facilitate a good time spent together. Depending on what the person you are caring for needs, you might need to

Jucați jocuri familiare

Jucați jocuri familiare

Jocuri ușoare, familiare por reprezenta o distragere a atenției de la stresul generat de demență. Jocuri cum ar fi: domino, dame, nu te supara frate, jocuri de cărți sau puzzle sunt câteva exemple. Jocul de Domino este ideal pentru persoanele care suferă de demență. În afara pieselor tradiționale se pot

Play familiar games

Play familiar games

Easy family games such as lawn games can be a nice distraction from the stress of dementia. You can try horseshoes, croquet, boccia, cubbs etc. If the season or the functional status of the person demands you to stay inside, look for indoor versions at the toy store for bowling,

Joaca cu animale sau jucării moi

Joaca cu animale sau jucării moi

Animalele pot fi subiecte excelente de conversație, stimulează activitatea și oferă confort. Mângâierea unui animal de companie poate fi calmantă și interacțiunea cu animalele de companie poate încuraja jocul și activitatea. În urma diagnosticării demenței nu este un moment bun pentru a introduce un nou animal de companie în gospodărie.

Play with a pet or a soft toy

Play with a pet or a soft toy

Animals can be great topics of conversation, evoke activity, as well as provide comfort. Stroking a hairy pet can be calming, and interacting with pets can encourage play and activity. Following a dementia diagnosis is not a good time to introduce a new pet to the household. Pets can be

Așezatul mesei

Așezatul mesei

Așezatul mesei poate fi o sarcină dificilă atât fizic cât și psihic, atunci când o persoană are demență. Cu toate acestea, sarcinile cu un grad adecvat de provocare sunt benefice pentru a menține funcția mentală și fizică. Cereți persoanei să vă ajute și formulați clar ce așteptați de la ei.

Set the table

Set the table

Setting the table can be a both physically and mentally challenging task, when a person has dementia. However, tasks with the right amount of challenge is beneficial to keep mental and physical function. Ask the person to help you, and clearly state what you expect from them. “Can you help

Mirosiți ierburi și mirodenii

Mirosiți ierburi și mirodenii

În etapele avansate ale demenței, când nu mai poți face activitățile obișnuite, încearcă să comunici prin simțuri. Unele dintre cele mai puternice amintiri ale noastre sunt declanșate de miros. Cu toate acestea, capacitatea de a mirosi scade pe măsură ce îmbătrânim. Găsiți ierburi, condimente sau alte alimente cu miros puternic.

Smell herbs and spices

Smell herbs and spices

In the later stages of dementia, when you cannot do the activities you used to, try to communicate through the senses. Some of our strongest memories are triggered by odor. However, the ability to smell decreases as one gets older. Find herbs, spices or other foods with a predominant smell.

Faceți o plimbare

Faceți o plimbare

Plimbatul reprezintă o sursă bună de exercițiu, plăcere și independență care trebuie sprijinită pentru o perioadă cât mai lungă cu putință. Este gratis, nu necesită echipament special, iar distanța și timpul pot fi adaptate pentru a fi adecvate nevoilor oricui. Multe persoane care au demență pot merge până în stadiile

Take a walk

Take a walk

Walking is a good source of exercise, pleasure, and independence that needs to be supported for as long as possible. It is free, it does not require specialist equipment, and distance and time can be varied to suit everyone. Many people living with dementia are capable of walking to (even

Vizitați un muzeu

Vizitați un muzeu

Verificați oferta muzeelor locale. Identificați expoziții, workshopuri sau vizite prietenoase pentru persoanele cu demență. Verificați dacă este necesar și posibil să adaptați experiența pentru a fi adecvată pentru persoanele cu demență. Poate fi util să contactați organizatia gazdă pentru mai multe detalii. Aceste eforturi vă vor fi răplătite prin faptul

Visit a museum

Visit a museum

Do some research into your local facilities. Many museums offer dementia-friendly exhibitions, workshops and guiding. If the venue has not published anything on the topic, it can be helpful to contact them. They can help you adapt experiences to suit better for persons with dementia. Sharing experiences of culture can

Priviți câini jucându-se

Priviți câini jucându-se

Dieren kunnen goede gespreksonderwerpen zijn, activiteit oproepen en troost bieden. Het aaien van een harig huisdier kan kalmerend werken, en interactie met huisdieren kan aanzetten tot spelen en activiteit. Na de diagnose dementie is geen goed moment om een nieuw huisdier in huis te nemen. Misschien kent u echter een

Watch dogs play

Watch dogs play

Animals can be great topics of conversation, evoke activity, and provide comfort. Stroking a hairy pet can be calming, and interaction with pets can encourage play and activity. Following a dementia diagnosis is not a good time to introduce a new pet to the household. However, you might know of

Vizionați o emisiune TV sau un film împreună

Vizionați o emisiune TV sau un film împreună

Să petreceți împreună timp în fața televizorului poate fi important pentru contact social și apropiere pe parcursul evoluției bolii. Pentru persoanele cu demență, privitul la TV de unul singur este mai puțin relaxant decât atunci când sunt și alte persoane în preajmă. Familiaritatea cu conținutul și interese mai vechi influențează

Watch TV or a movie together

Watch TV or a movie together

Gathering in front of the TV can be important for social contact and togetherness during progress of the disease. For people with dementia, watching TV alone seems to be less important as a leisure activity, but the closer others are, the more it affects joy in watching. Familiarity with the

Activități sociale

Activități sociale

Multi dintre cei care suferă de demență evită să interacționeze cu membrii familiei sau prieteni, pe măsură ce realizează că abilitățile și funcționarea lor sunt în declin și - în consecință - se simt jenați sau frustrați. Inversiunea de roluri, în care copiii au grijă de părinți, poate determina unele

Social activities

Social activities

Many of those suffering from dementia avoid interacting with family members or friends, as they are recognizing their decreasing abilities and functioning and in turn are embarrassed or frustrated. The reversal of roles, where children are taking care of parents can make some isolate from social interactions with them. In

Hoinăritul (dromomania)

Hoinăritul (dromomania)

Hoinăritul este frecvent în rândul persoanelor cu demență. Hoinăritul poate părea a fi fără scop, dar e posibil ca persoanele cu demență să fi uitat unde se îndreaptă sau ce intenționau să facă.Poate fi stresant să aveți grijă de o persoana cu demență care are acest obicei și vă

Wandering

Wandering

Wandering is common amongst people with dementia. Wandering may seem to be without aim, but people with dementia may have forgotten where they were going or what they had planned to do. It can be stressful to watch over somebody who wanders and you may feel concerned about their safety.

Tehnologii care sprijină activitățile

În acest articol, vom prezenta o prezentare de ansamblu a diferitelor instrumente tehnologice care pot facilita activitatea pentru persoana cu demență. Instrumentele tehnologice nu sunt necesare pentru activitate dar pot fi utile. Dispozitive de localizare (GPS) În cazul în care persoana cu demență se bucură de mersul pe jos sau

Technological tools to support activity

Technological tools to support activity

In this article, we will present an overview of different technological tools that can enable activity for the person with dementia. The technological tools are not required to enhance activity, but can be tools in doing so. Locator devices (GPS) If the person with dementia enjoys walking or moving outside,

Cum să vorbești cu ceilalți despre demență

Cum să vorbești cu ceilalți despre demență

Stigma și discriminarea asociate demenței există, parțial din cauza lipsei de conștientizare și de înțelegere a bolii de către  publicul larg. Stigma și stereotipurile reprezintă obstacole semnificative pentru bunăstarea și calitatea vieții pentru persoanele cu demență și îngrijitorii acestora. Mass-media se concentrează în mare măsură pe demența în stadii tardive,

Talking to others about dementia

Talking to others about dementia

Involve the child. Try to find ways to involve the child in providing care, or just allow them to spend time with the person. This can help to make the situation seem more normal and prevents a feeling of being left out. However, it is important to let them continue

Suspiciuni si delir

Suspiciuni si delir

Suspiciunea și/sau delirul pot apărea în orice stadiu, dar sunt mai frecvente în stadiul de mijloc sau în faza târzie a demenței. Delirul reprezinta credințe în lucruri care nu sunt reale. Acest lucru poate determina persoana să devină suspicioasă față de cei din jur sau chiar să îi acuze

Suspicion and delusions

Suspicion and delusions

Suspicion and/or delusion can occur at any stage, but often occurs towards middle or late stage of dementia. Delusions are firmly held beliefs in things that are not real. This may result in the person becoming suspicious of those around them or even accusing others of stealing and other

Technical support for a safe and easier life with dementia

Living in one's own four walls for as long as possible - that is the wish of most older people. There is an increasing demand for aids that enable people to remain in their own homes even in old age. New technologies are becoming increasingly important. Age-appropriate assistance systems support

Insomnia si rătăcitul în timpul nopții

Insomnia si rătăcitul în timpul nopții

Problemele cu somnul și experiența unui somn întrerupt sunt frecvente în cazul persoanelor cu demență. Acestea se pot trezi de mai multe ori în timpul nopții sau pot schimba ora la care adorm sau la care se trezesc. Nu este neobișnuit ca persoanele cu demență să-și piardă capacitatea de a

Sleeplessness and night-time wandering

Sleeping problems and experiencing a disturbed sleep pattern is common for people with dementia. The person might wake up several times during the night or change the pattern for waking up or going to bed. It’s not unusual that persons with dementia lose the ability to distinguish between night

Agitația

Agitația

Comportamente cum ar fi mersul dintr-o parte într-alta, mutatul sau rearanjatul obiectelor și agitația, pot apărea la persoanele cu demență. Acest tip de neliniște poate fi cauzată de durere sau disconfort, depresie, constipație, foame, sete, nevoie la toaletă, anxietate, plictiseală sau ceva din mediul înconjurător. Nu este întotdeauna ușor să

Restlessness/agitation

Restlessness/agitation

Restless behaviours such as fidgeting, pacing, moving or rearranging things and agitation may occur in people with dementia. This kind of restlessness can be caused by pain or discomfort, depression, constipation, hunger, thirst, need of the toilet, anxiety or boredom or something in the environment. It’s not always easy

Întrebări sau afirmații repetitive

Întrebări sau afirmații repetitive

O persoană cu demență poate face sau spune ceva în mod repetat. Aceasta poate fi repetarea unui cuvânt, a unei întrebări sau a unei activități. Încearcă să-ți amintești că persoana cu demență nu urmărește să te enerveze, ci caută confort. Cel mai probabil a uitat că a pus o întrebare

Repetitive sentences or questions

Repetitive sentences or questions

A person with dementia may do or say something over and over. This can be repetition of a word, question or activity or undoing something that has just been finished. Try to remember that the person with dementia is not intentionally trying to annoy you, but is most likely looking

Refuzul îngrijirilor

Refuzul îngrijirilor

Se întâmplă frecvent ca persoanele cu demență să refuze acceptarea îngrijirii. Motivele pot fi diferite în stadii diferite ale bolii ceea ce pentru tine - ca îngrijitor - poate fi descurajant, întrucât intențiile tale sunt bune. Un aspect este acceptarea realității bolii. Persoana cu demență poate refuza să accepte declinul

Refusal of care

Refusal of care

It is common for people with dementia to deny accepting care. Different stages of the disease can cause different reasons for this to happen, and it can feel discouraging for you as a caregiver as your intentions are good. One aspect is accepting the reality of the disease. They might

Tranziția la un cămin

Tranziția la un cămin

Îngrijitorii persoanelor cu demență identifică, în general, trei tranziții în traiectoria bolii: 1) momentul diagnosticului, 2) când realizează necesitatea de îngrijire formală și 3) când persoana nu mai poate trăi în casa sa. Poate fi dificil de știut când este momentul potrivit pentru mutarea într-un cămin. În plus, poate fi

Moving to a nursing home

Moving to a nursing home

Caregivers of people with dementia generally identify three transition in the trajectory of the disease: the time of diagnosis, when they realize a need for formal care, and when the person cannot live in their home anymore. It can be difficult to know when the time is right to move

Pierderea memoriei

Pierderea memoriei

Pierderea memoriei este unul dintre cele mai frecvente simptome de demență. De obicei, memoria devine din ce în ce mai proastă în timp. Este posibil ca persoana cu demență să devină din ce în ce mai confuză sau dezorientată. Poate persoana uită fapte fundamentale, cum ar fi cine sunt ceilalți

Memory loss

Memory loss

Memory loss is one of the most common symptoms in dementia.  Usually, the memory gradually becomes worse over time. You may experience that the person with dementia gets more and more confused or disorientated. Maybe the person forgets basic facts such as who other people are, where they are and

Introducerea unor îngrijitori noi

Introducerea unor îngrijitori noi

Îngrijitorii persoanelor cu demență identifică, în general, trei tranziții în traiectoria bolii: momentul diagnosticului, când apare nevoia de îngrijire formală și când persoana nu mai contiunua poate locuiască în propria casă. Trecerea de la a fi singurul îngrijitor la implicarea unor îngrijitori plătiți poate fi stresant. Pe de altă parte,

Introducing new support personnel

Introducing new support personnel

Caregivers of people with dementia generally identify three transitions in the trajectory of the disease: the time of diagnosis, when they realize a need for formal care and when the person cannot live in their home anymore.  Transitioning from being the sole caregiver to involving payed support personnel can be

Mâncatul inadecvat

Mâncatul inadecvat

Momentul meselor poate deveni dificil pe măsură ce progresează demența. Nu este neobișnuit ca persoana să mănânce mai mult pentru că a uitat că a mâncat mai devreme sau să mănânce prea puțin pentru că nu își amintesc să mănânce. S-ar putea să mănânce cu degetele în loc să folosească

Inappropriate eating

Inappropriate eating

Mealtimes can become difficult as dementia progresses. It is not uncommon for the person to either eat more because they have forgotten that they have eaten earlier, or stop eating because they do not remember to eat at all. You may experience that they eat with their fingers instead of

Îmbrăcatul și dezbrăcatul inadecvat

Îmbrăcatul și dezbrăcatul inadecvat

Nu este întotdeauna posibil să se determine de ce o persoană cu demență alege să se dezbrace în mod necorespunzător. Cu toate acestea, este posibil să se observe momentul în care persoana începe să se joace cu hainele sau să încerce să se dezbrace. Poate veți observa un model pentru

Inappropriate dressing or disrobing

Inappropriate dressing or disrobing

It’s not always possible to determine why a person with dementia choses to disrobe inappropriately. It is, however, possible to take note of when the person starts to fiddle with their clothes or tries to disrobe. Maybe you will notice a pattern. Try to find out if the person

Ascunderea și/sau pierderea obietelor

Ascunderea și/sau pierderea obietelor

Persoanele cu demență pot căuta lucruri despre care cred că le-au pierdut și se pot supăra. Uneori au uitat unde au pus articolul iar, alteorii, elementul nici măcar nu există, ci este o amintire din trecut. Obiectele ascunse sau pierdute pot fi o sursă de mare preocupare pentru persoana cu

Hiding and/or losing objects

Hiding and/or losing objects

People with dementia can search for things they believe they have lost and get upset about it. Sometimes they have forgotten where they put the item and sometimes the item doesn’t even exist but is a memory from the past. Hidden or lost objects can be a source of

Help Services

The following is a list of selected services and points of contact for information on caregiving, support services and self-support in Austria. Alzheimer AustriaAntonia CroyObere Augartenstr. 26-28, 1020 WienTel.: 01 / 332 51 66 Rotes Kreuz AusbildungzentrumKarin Eder, BSc, MScTel.: +43/1/79 580-6401 E-Mail: karin.eder@wrk.at Caritas Wien

Servicii de suport

Mai jos găsiți o listă de resurse și puncte de contact de unde puteți primi informații despre serviciile de îngrijire, sprijin și auto-ajutor în Romania Societatea Romana Alzheimer Str. Austrului nr 52, sector 2, Bucuresticontact@alz.ro Centrul Memoriei Sos. Berceni nr 10-12, sector 4, Bucuresti021.334.8940 ASOCIAŢIA HABILITAS

Halucinații

Halucinații

O halucinație poate include ceva ce auzi, miroși sau simțiți care nu există în realitate. Halucinațiile sunt de obicei percepute ca neplăcute și pot duce la teamă și chiar la comportament agresiv. Nu este ușor să știți cum trebuie să răspundeți la halucinații. Încercați să determinați dacă halucinația este o

Hallucinations

Hallucinations

A hallucination can include something you hear, smell or feel that does not actually exist. Hallucinations are usually perceived as unpleasant and can lead to fear and even to aggressive behaviour. It’s not easy to know how you should respond to hallucinations. Try to determine if the hallucination is

Acuzatii false

Acuzatii false

Nu este neobișnuit ca, la un moment dat, o persoană cu demență să facă acuzații împotriva oamenilor din jurul lor. Acuzațiile obișnuite sunt furtul sau că cineva încearcă să îi facă rău persoanei cu demență. Poate fi dureros și stresant să fii ținta unor acuzații false din partea persoanei cu

False accusations

False accusations

It’s not unusual that a person with dementia makes accusations against people around them at some point. Common accusations are stealing or that someone is trying to harm the person. It can be hurtful and distressing to be charged with false accusations from the person with dementia. The accusations

Probleme cu recunoasterea altor persoane

Probleme cu recunoasterea altor persoane

Pe parcursul bolii, o persoană cu demență poate pierde în cele din urmă capacitatea de a recunoaște lucruri, locuri sau persoane. Acest lucru poate fi din cauza pierderii memoriei, a confuziei sau a vederii slabe, dar ar putea fi și datorită "agnosiei". Agnosia apare atunci când creierul nu mai este

Failure to recognise people

Failure to recognise people

During the disease, a person with dementia may eventually lose the ability to recognise things, places or people. This can be because of memory loss, confusion or poor eyesight, but it could also be due to “agnosia”. Agnosia is when the brain no longer is able to remember things or

Expimarea intimității și sexualității

Expimarea intimității și sexualității

Toată lumea are nevoie de companie și de intimitate fizică, iar persoana cu demență poate face avansuri sexuale verbale sau fizice (într-un anumit grad). Motivul comportamentului nu este întotdeauna legat de sex, ci poate fi din cauza confuziei. Unele comportamente sexuale ar putea fi datorate faptului că persoana și-a pierdut

Expressions of intimacy and sexuality

Expressions of intimacy and sexuality

Everyone has a need for companionship and physical intimacy, and persons with dementia may display verbal or/and physical sexual advances to some degree. The reason behind the behaviour is not always sexually related, but could be because of confusion. Some sexual behaviour could be because the person has lost

Embarrassing and odd behaviour

Embarrassing and odd behaviour

As dementia progresses, the part of the brain which controls inhibitions can be damaged. This may lead to behaviour that feels inappropriate, strange or embarrassing for you. Occasionally, the behaviour is an attempt to communicate something or a sign that the person is confused or disoriented. Usually, the behaviour is

Warning signals that you should take action on

Often, people with dementia notice themselves that something is wrong. If they express their concern, the symptoms are often seen by those around them as a result of stress, overwork or as a temporary phenomenon. They then try to hide the deficits that occur and to help themselves with various

Condusul

Condusul

Condusul este o sarcină complexă care necesită concentrare, atenție și orientare, iar la un moment dat, șofatul va fi o problemă pentru persoana cu demență. Poate fi deranjant pentru persoana cu demență să-și piardă abilitatea de a conduce. Mulți îngrijitori, pe de altă parte, experimentează mult stres legat de această

Driving

Driving

Driving is a complex task requiring concentration, attention and orientation, and at some point, driving will be a problem for the person with dementia. It can be upsetting for someone to lose a possibility to drive. Many caregivers, on the other hand experience a lot of stress related to this

Digital care applications for people with dementia

Dementia can be caused by different changes in the brain. Complete recovery from dementia is often not possible. In addition to medical services, the use of digital care applications can help people with dementia. Digital care applications are programs that can be used as an app or web application on

Demența - introducere

Demența - introducere

Demența este un termen general pentru fragilitatea cronică anormală cauzată de diferite boli sau deteriorarea creierului. Există peste 100 de forme de demență, granițele dintre cauze fiind neclare ceea ce face ca adesea să coexiste forme mixte. În general, aproximativ 60% dintre persoanele cu demență au boala Alzheimer, iar 20%

Dementia introduction

Dementia introduction

Dementia is an overall term for abnormal chronic frailty caused by different diseases or damage of the brain. Over 100 forms of dementia exists, the boundaries between causes are indistinct, and mixed forms often co-exist. Generally, about 60% of people with dementia have Alzheimer’s disease, and 20% have vascular

Comunicarea - introducere

Comunicarea este o nevoie de bază pentru fiecare dintre noi, făcându-ne capabili să ne exprimăm dorințele, nevoile și sentimentele. Abilitatea noastră de a comunica ne afectează calitatea vieții, precum și individualitatea și identitatea. Persoanele care suferă de demență se vor confrunta, la un moment dat, cu provocări atunci când comunică.

Communication introduction

Communication is a basic need for everyone, making us capable to express our wishes, needs and feelings. Our ability to communicate will affect quality of life, as well as our individuality and sense of identity. People suffering from dementia will at some point face challenges when communicating. You might already

Urmăritul și agățatul

Urmăritul și agățatul

Răbdarea dvs. poate fi cu adevărat testată dacă persoana cu demență începe să se agațe de tine și să te urmărească peste tot. Cel mai probabil, persoana încearcă să înțeleagă lumea din jurul ei și poate simți că sunteți singura sursă de siguranță și stabilitate în viața lor. Nu este

Clinging and following

Clinging and following

Your patience can truly be tested if the person with dementia starts clinging to you and follow you around. Most likely, the person is trying to make sense of the world around them and may feel that you are the only safe and stable feature in their life. It is

Apatia

Apatia

Apatia poate fi descrisă ca fiind o lipsă de interes față de obiecte/lucruri sau o pierdere persistentă a motivației pentru activități. Apatia este mult mai frecventă la persoanele cu demență decât la persoanele în vârstă fără demență. Este posibil ca persoana cu demență (PcD)  să nu vrea facă nimic

Apathy

Apathy

Apathy can be described as a lack of interest in things or a persistent loss of motivation to do things. Apathy is much more common among people with dementia than in older people without dementia. The person might not do anything or want to do anything for a long time,

Agresiune/furie verbală

Agresiune/furie verbală

Abuzul verbal este mai frecvent decât agresiunea fizică. Persoana poate să strige, să blesteme sau să facă acuzații sau amenințări, etc. Persoana poate deveni agresivă verbal din cauza frustrării sau pentru că înțelege greșit ceea ce se întâmplă. Uneori poate fi din cauza durerii fizice sau a supra stimulării prin

Aggression/ anger verbal

Aggression/ anger verbal

Verbal abuse is more common than physical aggression. The person may shout, curse or make accusations or threats etc. The person may become verbally aggressive because of frustration or because they misunderstand what is going on. Sometimes it can be because of physical pain, or overstimulation by loud noises, overactive

Furie/Agresivitate fizică

Furie/Agresivitate fizică

Unii oameni se pot simți uneori agresivi din cauza demenței. Acest lucru poate fi destul de șocant și s-ar putea să vă fie greu de gestionat. Încearcă să-ți amintești că comportamentul agresiv este cauzat de boală. Persoana cu demență poate deveni agresivă din cauza frustrării că nu este capabilă să

Aggression/ anger physical

Aggression/ anger physical

Some people can feel aggressive at times because of dementia. This can be quite shocking, and you might find it difficult to deal with. Try to remember that aggressive behaviour is caused by the disease. The person may become aggressive because of frustration because they are not able to do

După diagnostic

După diagnostic

Diagnosticul de demență va afecta persoana în cauză, familia și prietenii acestora. Acceptarea diagnosticului poate fi un proces îndelungat, adesea însoțit de emoții puternice. Este frecvent ca oamenii să se confrunte cu o criză în urma diagnosticării, fără însă a spune că absența unei crize este un comportament anormal sau

After diagnosis

After diagnosis

A diagnosis of dementia will affect the person in question, their family and their friends. Accepting the diagnosis can be a lengthy process often accompanied by strong emotions. It is common for people to face a crisis following the diagnosis, however, not to say that no crisis is an abnormal

Yoga

In urmatoarele video-uri veți fi ghidat preintr-o secvență de yoga. Scurte sedințe de yoga te pot ajuta sa te relaxezi și să faci puțină mișcare într-o zi plină

Yoga

In the following video you will be guided through a yoga sequence. Short yoga practices can be a good way to relax and move one's body on a busy day. e.g. https://www.youtube.com/watch?v=qiKJRoX_2uo e.g.: https://www.youtube.com/watch?v=_zbtKeeAa-Y

Grupuri de sprijin

Grupuri de sprijin

Nimeni nu poate avea grijă de cineva cu demență - pentru o perioadă lungă de timp - singur, fără ajutor și sprijin. Grupurile de sprijin pot fi utile pentru a găsi încurajare, informații și inspirație. Teoretic, s-ar putea să știi că nu ești singur, dar întâlnirea cu persoane reale care

Support groups

Support groups

No-one can care for someone with dementia alone over time, without help and support. Support groups can be helpful for finding encouragement, information and inspiration. In theory, you might know you are not alone, but meeting real people in similar situations as your own can be helpful. You will experience

Autoîngrijire

Autoîngrijire

Să ai grijă de tine însuți este unul dintre cele mai importante aspecte ale procesului de îngrijire. Mulți îngrijitori se simt vinovați și simt că nu fac niciodată suficient pentru persoana cu demență. Se dau peste cap să o ajute dar, în cele din urmă, ajung ei înșiși epuizați. Autoîngrijirea

Self-care

Self-care

Taking care of yourself is one of the most important aspects of caregiving. Many carers suffer from guilt, from a feeling of never doing enough for the person with dementia. They bend over backwards to help them, eventually breaking themselves down. It is the exact opposite of selfishness to take

Tehnici de relaxare

In următoarele video-uri vei fi ghidat prin secvente de relaxare. Trainingul autogen si relaxarea musculară progresivă sunt potrivite pentru a vă relaxa înainte de culcare sau în situații stresante de zi cu zi si vă ajuta sa vă deconectați. Training autogen Relaxare progresivă Jacobson

Relaxation Techniques

In the following videos you will be guided through short relaxation sequences. Autogenous training and progressive muscle relaxation are well suited to recollect yourself before going to bed or in stressful everyday life and to forget the environment.

Meditatie ghidata

Meditatie ghidata

In urmatorul video veti fi ghidati printr-o meditatie. In special pentru persoanele care nu au nici o experienta cu meditatia, aceasta meditatie ghidata poate fi de ajutor. O meditatie de 10 -15 minute poate sa va ajute sa depasiti momentele stresante si sa va gasiti pacea interioara. https://www.youtube.

Guided Meditation

Guided Meditation

In the following video you will be guided through a meditation. Especially for those people who have little or no experience with meditation, this guided meditation can be a good help. A ten- or fifteen-minute meditation, as explained below, can help you to overcome your stress and find inner peace

Cum să faci față agresivității și frustrării

Cum să faci față agresivității și frustrării

Îngrijitorii persoanelor cu demență raportează un nivel ridicat de stres, care poate duce la agresivitate și frustrare față de persoana pe care o îngrijesc. Studiile au arătat că abuzul verbal de la îngrijitorii familiei este frecvent, iar abuzurile fizice apar și ele uneori. Aceste comportamente sunt semne ale unor îngrijitori

Dealing with aggression and frustration

Dealing with aggression and frustration

Caregivers of people with dementia report of high levels of stress, which can lead to aggression and frustration towards the person they care for. Studies have shown that verbal abuse from family caregivers is common, and physical abuse occur. These behaviors are signs of overwhelmed caregivers. If you find yourself

Cum să faci față pierderii

Cum să faci față pierderii

Când cineva moare, este normal să trăiești sentimente de mâhnire. Este normal să fiți îndurerați pentru că nu mai puteți vedea persoana cu demență, că vor rămâne conflicte ne-rezolvate și visele și așteptările legate de viitor se vor pierde. Atunci când cineva drag este diagnosticat cu demență, apar sentimente similare,

Coping with caregiver grief

Coping with caregiver grief

Understand that your process of grieving will be unique. Do not try to fall into conform ideas of grieving. Grief can have a variety of expressions and differ from person to person. You might feel anger, sadness, guilt, fear or something completely different.   Turn to family and friends. Talk about

Virtual project meetings

Virtual project meetings

We are having two days of virtual meetings with the entire consortium. It was good to get a proper understanding of where we are in the development of our entire service. The testing phase is running smoothly and we received feedback from the users. Based upon that we are planning

Apraxia

Apraxia

Demența afectează viața de zi cu zi și poate face ca multe sarcini obișnuite să pară din ce în ce mai problematice. Dintr-o dată sarcinile simple cum ar fi îmbrăcatul, îmbăiatul sau prepararea unei cani de cafea devin treptat problematice. De exemplu, nu mai este clar ce haine se  îmbracă

Apraxia

Apraxia

Dementia is affecting everyday life and can make many regular tasks seem increasingly problematic. Suddenly simple tasks like getting dressed, having a bath or making a cup of coffee gradually become problematic. For example, it’s no longer obvious what to put on first when getting dressed, how to use

Reminiscence

Reminiscence

Activități fizice

Activități fizice

Demența are atât simptome cognitive, comportamentale dar și simptome fizice. Pentru a menține funcționalitatea și pentru a reduce plictiseala și frustrarea - care pot cauza comportamente dificile - este important ca persoanele cu demență să fie active. Activitatea fizică poate reprezenta o distracție bine venită de la stresul generat de

Amenajarea locuinței

Amenajarea locuinței

Demența cauzează schimbări în creier și în corp care pot afecta siguranța persoanei atunci când se află acasă. Sunt multe riscuri potențiale în locuință iar amenajarea locuinței poate fi foarte importantă în prevenirea accidentelor și reducerea confuziei. În plus, persoanele cu demență pot beneficia într-un mediu de viață organizat și

Adjusting the home

Adjusting the home

#EN #Symptom episodic memory loss #agnosia #Failure_to_recognise people #aphasia #loss of awareness #Impairment of perception #Impairment of orientation #symptom sadness #depression #anxiousness #memory loss #sadness #depression #Impairment of orientation #self-endangerment

Cum să faci față agresivității și frustrării

Cum să faci față agresivității și frustrării

Îngrijitorii persoanelor cu demență raportează un nivel ridicat de stres, care poate duce la agresivitate și frustrare față de persoana pe care o îngrijesc. Studiile au arătat că abuzul verbal de la îngrijitorii familiei este frecvent, iar abuzurile fizice apar și ele uneori. Aceste comportamente sunt semne ale unor îngrijitori

Dealing with aggression and frustration

Dealing with aggression and frustration

First "live" project meetings

First "live" project meetings

Today and tomorrow, we have the first live meetings at AIT offices in Vienna. We started with workshops to understand the complexity of Alzheimer and Dementia. It was really interesting to find out what happens in case of Dementia. This workshop would be a "must do" for any innovation in

New AAL meetings

New AAL meetings

AAL is a European programme funding innovation that keeps us connected, healthy, active and happy into our old age. We support the development of products and services that make a real difference to people’s lives – for those facing some of the challenges of ageing and for those who care